Find dyr
Almindelig søstjerne
Asterias rubens
Indledning
Udseende
Udbredelse
Føde
Levevis
Formering
Dyr der ligner
Fødekæde
Fakta
Alle afsnit
Medier
 
 
Pighuder - Søstjerner - Søstjerner - Søstjerner - Asterias - Almindelig søstjerne
Hvorfor kan du godt lide Den almindelige søstjerne?
Af Ole Fogh Nielsen   

Almindelig søstjerne findes tit i opskyllet på stranden _

Almindelig søstjerne tilhører den gruppe af havdyr, der kaldes pighude.

Almindelig søstjerne er udbredt og meget almindelig overalt i de danske farvande. Den findes både på lavt og på dybt vand, og den kan næsten altid findes i opskyllet på vore strande.

Udover almindelig søstjerne findes der flere andre arter af søstjerner i vore have. Flere af dem ligner hinanden meget, og det kan være svært at kende dem fra hinanden. Det er dog næsten altid almindelig søstjerne, som man finder i opskyllet.

Almindelig søstjerne tilhører den gruppe af havdyr, der kaldes pighude. Pighude tæller ca. 100 arter i de danske farvande. De omfatter foruden søstjerner også søpindsvin og slangestjerner.

Almindelig søstjerne er et grådigt rovdyr. Den lever især af blåmuslinger, men den æder også alle andre slags muslinger, snegle, krabber, børsteorme, søpindsvin og andre, mindre søstjerner.

Næste afsnit: Udseende