Find dyr
Brun sandspringer
Cicindela hybrida
Indledning
Udseende
Udbredelse
Føde
Levevis
Formering
Dyr der ligner
Fakta
Alle afsnit
Medier
 
   
 
Leddyr - Insekter - Biller - Løbebiller - Cicindela - Brun sandspringer
Hvorfor kan du godt lide Brun sandspringer?
Af Ole Fogh Nielsen   

Brun sandspringer er en af vore almindelige sandspringere _

Den er meget varmekrævende, og den lever, hvor der er sol og læ.

Brun sandspringer er en mellemstor, slank bille, som er udbredt og almindelig i hele landet. Den er meget varmekrævende, og man finder den især på tørre og sandede levesteder, hvor der er sol og læ. Det kan være på sandede marker og brakmarker og på sandveje i åbne skove og plantager. Mest almindelig er den dog på heder og i klitområder.

Brun sandspringer hører til den gruppe af biller, som kaldes for sandspringere. Der findes kun 4 arter af sandspringere i Danmark, og to af dem – brun sandspringer og grøn sandspringer – er almindelige i hele landet. De to andre arter er sjældne og meget lokale.

Brun sandspringer er en meget livlig bille – især hvis det er varmt. Den ser utrolig godt, og den er meget opmærksom. Når man nærmer sig billen, springer den op og flyver 5-10 meter frem, inden den sætter sig igen. Man skal være meget forsigtig, hvis man vil se den brune sandspringer på tæt hold.

Alle sandspringere er grådige rovdyr, som især lever af mange slags insekter og edderkopper. Larverne er også rovdyr. De æder myrer, fluer, små biller og mange andre slags insekter.

Næste afsnit: Udseende