Find dyr
Dansk landgås
Anser anser
Indledning
Udseende
Racens historie
Adfærd
Livscyklus
Fakta
Alle afsnit
Medier
 
   
Sjov med dyr
Quiz
 
 
Hvorfor kan du godt lide Den danske landgås?
Af Hans Jacob Schou   

I gamle dage var gåsen et almindeligt husdyr på landet _

Helt op til omkring 1950 spillede tamgæs en vigtig rolle for økonomien for en del mennesker på landet.

Ved vikingeborgen Trelleborg på Vestsjælland har man fundet knogler fra tamgæs. Derfor ved man, at gæs har været holdt som husdyr i hvert fald i 1.000 år. Sandsynligvis meget længere.

Gåsen har først og fremmest været holdt for kødets og fjerenes skyld. Gåsen er en stor kødfuld fugl. Den er nøjsom og hårdfør, og den kan klare sig med lidt plads. Den kræver ikke meget foder, for den kan selv finde det meste af sin føde i form af græs og ukrudt på små arealer.

Fjer og dun er velegnede til puder og dyner. Til en god dyne gik der dun fra 24 gæs. Salg af fjer og dun var sammen med kødet en vigtig indtægtskilde for mange husmænd og smålandbrug helt op i midten af 1900-tallet.

Ud over kødet og dun til dyner og puder har man brugt mange andre dele af gåsen. Vikingerne brugte vingefjerene til styrefjer på pilene til deres buer, og langt op i 1800-tallet var det almindligste skriveredskab fjerpennen, der også laves af vingefjer fra gæs. Desuden har man lavet koste og børster af fjerene, legetøj og rangler af gåsens spiserør, og man brugte fedtet som smørelse til vognhjul og maskiner.

Vore tamgæs stammer fra de vilde gåseracer, der overvejende findes på den nordlige halvkugle. Den danske landgås stammer formentlig fra grågåsen.

Den danske landgås er en middelstor gås, der i udseende ligner den vilde grågås. Fjerdragten er overvejende grå med hvid bug og gump. Næb og fødder er lysende orange eller gule.

Gæs er meget årvågne og opmærksomme flokdyr, der som regel anføres af en gammel gås. Nogle steder har man ligefrem holdt gæs som vagtdyr. Med deres højlydte skræppen kunne gæssene advare, hvis der var ubudne gæster på færde.

Næste afsnit: Udseende

Gåsen er en vagtsom fugl
Gåsen er en vagtsom fugl
Nyklækkede gæslinger
Nyklækkede gæslinger