Find dyr
Dansk landracesvin anno 1970
Sus scrofa
Indledning
Udseende
Racens historie
Adfærd
Livscyklus
Fakta
Alle afsnit
Medier
 
   
Sjov med dyr
Quiz
 
 
Hvorfor kan du godt lide Det danske landracesvin anno 1970?
Af Hans Jacob Schou   

Dansk landracesvin anno 1970 _

Svinet har været holdt som husdyr i Danmark siden Yngre Stenalder.

Vores tamme svin stammer fra vildsvinet. Vildsvinet blev tæmmet i Asien for ca. 9.500 år siden. Siden har det spredt sig med menneskene over det meste af verden. Svinet har nemlig en fantastisk evne til at tilpasse sig omgivelserne. Kun i de mest barske egne af verden findes der ikke svin.

I Danmark dukker de første spor af tamsvin op i Yngre Stenalder. I udgravninger af bopladser har man fundet tænder og knogler af tamsvin. De har sikkert lignet de vildsvin, vi kender idag.

I gamle dage havde man ikke mange svin. Som regel holdt man et svin eller to på gårdene til eget forbrug. Man slagtede om efteråret og saltede eller røgede kødet, så det kunne holde sig vinteren over.

I slutningen af 1800-tallet flyttede en stor del af befolkningen i Europa fra landet og ind til byerne, som hurtigt blev større og større. Det betød, at mange mennesker nu boede under forhold, hvor de ikke kunne holde husdyr til eget forbrug. Behovet for mad fra landbruget steg voldsomt.

Samtidig begyndte bønderne at interessere sig for at forædle husdyrracerne. Rundt omkring i landet opstod der foreninger, som havde til formål at forbedre de forskellige racers kvalitet gennem målrettet avlsarbejde. Avl af svin blev efterhånden moderniseret, så man kunne skaffe mad nok til middagsbordene inde i byerne. Landbruget begyndte at tjene mange penge på svineavl.

Det danske landracesvin anno 1970 stammer fra det jyske svin, som var et forholdsvist stort svin med en langstrakt kropsbygning og store, hængende ører. I 1906 begyndte man at føre de første stambøger over orner af dansk landrace.

I første halvdel af 1900-tallet blev dansk landrace specielt avlet til produktion af bacon især til England, men omkring 1970 blev avlsmålet ændret. Nu begyndte man at avle for at fremme frugtbarhed og kødkvalitet. Man skabte en ny type af dansk landracesvin. Det er det, man angiver ved at tilføje "anno 1970" efter racenavnet på den gamle type. Dansk landracesvin anno 1970 er altså dyr, der ser ud, som racen gjorde indtil 1970.
Næste afsnit: Udseende

Svin bliver slagtet, når de er 6 måneder gamle
Svin bliver slagtet, når de er 6 måneder gamle
Ørene er halvt hængende
Ørene er halvt hængende
Tamsvinet stammer fra vildsvinet
Tamsvinet stammer fra vildsvinet