Find dyr
Hvid stork
Ciconia ciconia
Indledning
Udseende
Udbredelse
Føde
Levevis
Stemmer og lyde
Formering
Dyr der ligner
Fødekæde
Fakta
Alle afsnit
Medier
 
 
Hvirveldyr - Fugle - Storkefugle - Storke - Ciconia - Hvid stork
Hvorfor kan du godt lide Den hvide stork?
Af Jens Kirkeby   

Storken holder stadig ved som ynglefugl i Danmark _

Storken er på randen af at være forsvundet fra Danmark. Den har svært ved at finde føde, men der er stadig enkelte par, som slår sig ned hist og her i landet.

Storken toppede som dansk ynglefugl midt i 1800-tallet med op imod 10.000 ynglepar.

Året 2001 blev det år, hvor der for første gang siden 1400-tallet slet ikke ynglede storke i Danmark. Siden har der kun været enkelte par, som har ynglet, og ikke hvert år. Storkene mangler føde i det moderne danske landskab, og sult er desværre en almindelig årsag til døde unger i rederne.

Hannen i Vegger blev den sidste stork af den gamle, danske stamme. Han holdt gennem mange år trofast til ved sin rede i Danmark - de fleste år helt alene, og i 2006 så vi ham for sidste gang.

I Sønderjylland har der siden 2004 ynglet storke i en del år. Et par på reden i Rudbøl stammede fra et udsætnings-projekt i Föhr i Tyskland og var derfor egentlig ikke vilde storke. I 2004 havde et par unger på reden i Ribe, og et ungt par indrettede sig i 2011 i en rede i Hjemsted Oldtidspark ved Skærbæk. I 2013 kom der to ynglerpar i Smedager ved Tinglev og i Købingsmark på Als. Parret ved Smedager i Sønderjylland ynglede både 2015 og 2016, men for at ungerne skulle overleve, har man måtte fodre de gamle med daggamle kyllinger.

På Sjælland har gennem en del år i Gundsølille på Sjælland været par, der har fået unger på vingerne. Parret fløj til Danmark fra et ældre storke-projekt i Skåne, og storkene yngler stadig med succes. Men forældrene må fodres med daggamle kyllinger, for at ungerne kan overleve.

I 2016 ankom der et par til Øby i Nørreådalen øst for Viborg. Men parret ankom i juni, og det var så sent på sæsonen, så de ikke kunne nå at yngle. I 2017 ankom hannen allerede til reden i Øby midt i marts, og det er gode tegn.

Hver sommer og sensommer ses der småflokke af storke strejfe rundt på markerne i landet. Det er unge storke på langtur fra Tyskland. De er for unge til at kunne slå sig ned og yngle og skal blot have tiden til at gå.

Den hvide stork har været en del af danskernes hverdag i flere hundrede år. Dengang der ynglede tusinder af storke her i landet, lå de fleste reder på husenes tage. Folk var meget glade for og stolte af deres storke, og man hjalp det store rede-byggeri i gang ved at sætte gamle vognhjul fast oppe på tagryggen.

Det er altså ikke noget tilfælde, at man før i tiden fortalte, at det var storken, som kom med de små børn. Storken kendte alle, og de fløj hertil fra fjerne lande - og så slap man jo også for at fortælle den lange historie om, hvordan børn virkelig kommer til verden.

Næste afsnit: Udseende

Den voksne stork har knald-rødt næb og røde ben
Den voksne stork har knald-rødt næb og røde ben
Storken bygger en kæmpestor rede på husets tag
Storken bygger en kæmpestor rede på husets tag
En stor unge venter på mad i reden
En stor unge venter på mad i reden