Find dyr
Hvid vipstjert
Motacilla alba
Indledning
Udseende
Udbredelse
Føde
Levevis
Stemmer og lyde
Formering
Dyr der ligner
Fødekæde
Fakta
Alle afsnit
Medier
 
 
Hvirveldyr - Fugle - Spurvefugle - Vipstjerter og pibere - Vipstjerter - Hvid vipstjert
Hvorfor kan du godt lide Den hvide vipstjert?
Af Steen E. Jensen   

En lille sort-hvid fugl med en lang hale _

En hale kaldes også en stjert.

Hvid vipstjert er en lille, livlig fugl, der piler rundt på jorden med sjove hovedbevægelser og en lang, vippende hale. Den er grå, sort og hvid og ikke til at tage fejl af.

Hvid vipstjert er en meget almindelig ynglefugl i Danmark, og den findes overalt. Den kan bedst lide åbne områder som enge eller strande, men træffes også i landsbyer, industrikvarterer, bondegårde osv. Ofte er der fugtige områder i nærheden af ynglepladsen.

Hvid vipstjert har et letgenkendeligt kald, som høres tit. Man skal ikke kigge længe på en vipstjert, før man hører dens karakteristiske ”tsi-vit”.

Hvid vipstjert hører til familien vipstjerter, som indeholder lidt over 60 arter i verden. I Danmark ses også gul vipstjert og bjergvipstjert, som begge yngler her.

Hvid vipstjert æder mest insekter og andre små dyr. Føden samles på jorden og sommetider i luften. Når insekterne forsvinder først på efteråret, må hvid vipstjert trække væk for at søge føde andre steder.

I gamle dage kaldte man en hale for en stjert. Svenskerne bruger stadig det udtryk for en hale. Når nu halen hele tiden vipper op og ned, var det nærliggende at kalde fuglen for en vipstjert.

Næste afsnit: Udseende

Halen blev kaldt for stjerten i gamle dage
Halen blev kaldt for stjerten i gamle dage