Find dyr
Pungmejse
Remiz pendulinus
Indledning
Udseende
Udbredelse
Føde
Levevis
Stemmer og lyde
Formering
Redebygning
Fakta
Alle afsnit
Medier
 
   
 
Hvirveldyr - Fugle - Spurvefugle - Pungmejser - Remiz - Pungmejse
Hvorfor kan du godt lide Pungmejsen?
Af Jens Kirkeby   

Pungmejsen har sort maske og bygger en hængende rede i tynde kviste ude over mosens vand _

Pungmejsen kom til Danmark i 1960-erne og blev ynglefugl mange steder. Men den smukke, lille mejse er ved at blive sjælden igen.

Pungmejsen er desværre blevet meget sjælden. Vi kan stadig møde den i træer og buske i tørve-moser og langs søer, hvor der vokser dunhammer og tagrør langs bredden, men bestanden er efterhånden nede på 20-25 ynglepar.

Man lægger ikke så meget til den lille fugl. Til gengælde er dens meget langtrukne, pibende kald tydeligt og en god måde at finde den på. Har man først fået øje på den, kan man let følge den en stund på insekt-jagt i træernes kviste. Hannen er meget rastløs og farter meget rundt på jagt efter hunner i området.

Pungmejsen er ikke en ægte mejse, men pungmejserne står nær de ægte mejser.

Pungmejsen er lidt mindre end en sumpmejse, og den kendes på det hvidlige hoved med en tydelig sort maske hen over øjnene. Ryggen er smukt rødbrun, og bugen er lys.

Reden ligner en lille, tropisk væverfugle-rede og hænger ned fra den yderste kvist på nedhængende birkegrene – helst hængende ude over åbent vand.

Pungmejsen er udbredt ned langs det østlige Jylland, i Nordøst-sjælland og på Bornholm.

Pungmejsen yngler kun sjældent i Syd-Sverige, men den bliver mere almindelig i Øst-Europa og ned til Middelhavs-landene. Den findes hele vejen østover til Kina.

Næste afsnit: Udseende