Find dyr
Sortbroget landracesvin
Sus scrofa
Indledning
Udseende
Racens historie
Adfærd
Livscyklus
Fakta
Alle afsnit
Medier
 
   
Sjov med dyr
Quiz
 
 
Hvorfor kan du godt lide Det sortbrogede landracesvin?
Af Ole Fogh Nielsen   

Sortbroget landracesvin _

Det tamme svin stammer oprindeligt fra vildsvinet.

Vildsvinet blev tæmmet i Asien for ca. 9.500 år siden. I Danmark viser fund af knogler og tænder, at svinet har været holdt som husdyr siden Yngre Stenalder for mindst 5.000 år siden.

I gamle dage holdt man mest svin til husbehov. Svineavl havde ikke den store økonomiske betydning, og de fleste gårde havde bare ét eller to svin til egen husholdning.

I slutningen af 1800-tallet blev landbruget moderniseret, og man begyndte at forædle husdyrracerne gennem målrettet avlsarbejde. Det stigende behov for svinekød på de danske middagsborde og nye eksportmuligheder betød, at avl af svin efterhånden fik stor betydning for landbruget. Især eksport af bacon til England kom til at betyde meget økonomisk.

Der findes i dag to gamle svineracer i Danmark, nemlig dansk landrace anno 1970 og sortbroget landracesvin. Den nuværende bestand af sortbroget landracesvin stammer især fra det oprindelige gamle danske landsvin. Racen blev aldrig udbredt, fordi det sortbrogede svin ikke var velegnet til eksportbacon.

Til gengæld har de sortbrogede svin andre fordele. Racen har en høj frugtbarhed og passer særdeles godt på ungerne. De sortbrogede blev af og til krydset ind i andre racer for at tilføre disse bedre frugtbarhed.

Den sortbrogede landrace er mindre end moderne svineracer. Trynen er lang, og ørene er store og hængende. Som navnet siger, har grisen sorte pletter over hele kroppen. Et særligt kendetegn for den sorbrogede landrace er, at de har halstitter. Halstitter er små brusklapper, der sidder på halsens underside.

Næste afsnit: Udseende

Sortbroget landrace
Sortbroget landrace
Vildsvinet er forfader til tamsvinet
Vildsvinet er forfader til tamsvinet
Halstitterne sidder på siden af halsen
Halstitterne sidder på siden af halsen