Find dyr
Stor galæblehveps
Cynips quercusfolii
Indledning
Udseende
Udbredelse
Føde
Levevis
Formering
Fødekæde
Fakta
Alle afsnit
Medier
 
   
 
Leddyr - Insekter - Årevingede - Galhvepse - Cynips - Stor galæblehveps
Hvorfor kan du godt lide Den store galæblehveps?
Af Ole Fogh Nielsen   

Stor galæblehveps – en ukendt, lille hveps _

Men man lægger mærke til dens flotte, røde galler.

Stor galæblehveps en lille, ubetydelig galhveps, som nok kun de færreste har lagt mærke til. Meget mere kendte er uden tvivl de store og flotte, røde eller rødgrønne galler, som arten danner på egeblade.

Stor galæblehveps er udbredt og almindelig overalt i landet, hvor der vokser eg. Den findes i løvskove, egekrat, haver, parker og på enkeltstående egetræer.

Galler dannes i forbindelse med æglægningen. Hunnen lægger sine æg på undersiden af et blad. Samtidig afgiver hun et stof, som påvirker planten og får den til at danne en galle omkring ægget.

Når ægget klækkes, vokser gallen videre omkring larven, som er godt beskyttet inde midt i gallen. Larvens spyt er også med til at få gallen til at vokse. Jo mere larven æder af gallen, jo mere vokser gallen.

Det er ikke kun galhvepse, som danner galler på planter. Også andre insekter som bladlus, fluer, bladlopper, biller og galmyg danner galler.

Man regner med, at der findes flere hundrede arter af galhvepse i Danmark. Mere end 80% af dem danner galler på eg, men der findes også en del galhvepse, som laver galler på især roser og forskellige andre træer og buske.

Næste afsnit: Udseende