Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 

Ørentviste Dermaptera _

Ørentviste er langstrakte, brune insekter, som er lette at kende på tangen yderst på bagkroppen. Ørentviste er nataktive inskter, som gemmer sig om dagen. Flere arter lever oppe i træer og buske.

Der findes ca. 2.000 arter af ørentviste. I Danmark er der 5 arter.


Dyr i ordenen Ørentviste

Almindelig ørentvist