Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 

Dafnier Cladocera _

Dafnier er små, runde krebsdyr, som er omgivet af et 2-delt skjold. Skjoldet er gennemsigtigt, og med en god lup kan man tydeligt se hjerte, tarmkanal og andre indvendige dele af dafnien. På forkroppen findes 4-6 par bladformede eller gælleformede lemmer, som bruges, når dafnien fanger sin føde.

Dafnier lever i alle typer af ferskvand, og der kendes ca. 1.000 arter af dafnier. I Danmark er der ca. 75 arter.


Dyr i ordenen Dafnier

Almindelig dafnie