Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 

Dovenfluer Megaloptera _

Dovenfluer er mørkebrune eller næsten sorte insekter med netagtige vinger og lange antenner. Dovenfluer ligner netvinger, men de har kun få tværribber - netvinger har mange.

Dovenfluer kan også minde om vårfluer, men vårfluer kan kendes på, at de har hår på vingerne. Det har dovenfluer ikke.

De voksne dovenfluer er landdyr, men deres larver lever i vand. Der kendes kun ca. 300 arter af dovenfluer. I Danmerk er der 3 arter.  


Dyr i ordenen Dovenfluer

Almindelig dovenflue