Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 

Frøer og tudser Anura _

Frøer og tudser har en kort krop, et stort hoved og fire ben. Hos mange arter er bagbenene tydeligt længere end forbenene. Munden er stor, og mange arter har en lang, klæbrig tunge, som de kan skyde ud munden, når de skal fange bytte.

Frøer og tudser yngler i vandhuller, søer og åer. Deres unger - haletudserne - lever i vandet, men kommer på land, når de forvandler sig til voksne frøer og tudser. Der kendes godt 5.900 arter af frøer og tudser. I Danmark findes der 11 arter.


Dyr i ordenen Frøer og tudser

Butsnudet frø Grøn frø Grønbroget tudse
Klokkefrø Latterfrø Løgfrø
Løvfrø Skrubtudse Spidssnudet frø
Springfrø Strandtudse