Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 

Gællefødder Branchiopoda _

De fleste gællefødder er små, runde krebsdyr med et 2-delt skjold. Enkelte arter mangler dog skjold, og en enkelt art - damrokken - har et bredt skjold, som dækker hoved og krop. På forkroppen findes en række bladformede eller gælleformede lemmer.

De fleste gællefødder lever i ferskvand, men der findes også nogle få arter i havet. Der kendes ca. 1.300 arter af gællefødder. I Danmark er der godt 100 arter.


Dyr i klassen Gællefødder

Almindelig dafnie