Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 

Gøgefugle Cuculiformes _

Gøge er langhalede og smalvingede fugle med korte ben. Næbbet har forskellig tykkelse, men er oftest svagt nedadbøjet. Føden består mest af insekter, og mange arter æder hårede larver, som undgås af andre fugle. De fleste gøge er brune og grå, men enkelte arter er mere farvestrålende.

Omtrent 50 gøgearter er redeparasitter. Det betyder, at de lægger æg i andre fugles reder.

Der findes ca. 136 gøgearter på i verden, og den største artsrigdom findes i troperne. I Danmark yngler der 1 art, men yderligere tre arter er set herhjemme.

 


Dyr i ordenen Gøgefugle

Gøg