Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 

Havbørsteorme Polychaeta _

Havbørsteorme er langstrakte dyr med mange led. De fleste har kraftige børster på alle led. Nogle havbørsteorme er fritlevende, men mange arter lever nedgravet i havbunden i rør, som de selv har bygget. Den mest kendte havbørsteorm er nok sandormen.

Næsten alle havbørsteorme lever i havet, men der findes enkelte arter i ferskvand og på landjorden. Der kendes ca. 8.000 arter af havbørsteorme. I Danmark er tallet ca. 500.


Dyr i klassen Havbørsteorme

Havbørsteorm Sandorm