Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 

Igler Hirudinea _

Igler er langstrakte, lidt fladtrykte dyr med en blød krop, der kan udvides og trækkes sammen. Bagest på kroppen har alle igler har en rund sugefod, som de bruger, når de hæfter sig fast til underlaget. Mange har desuden en sugemund, som de bruger, når de hæfter sig fast på deres bytte og udsuger det.

Igler findes både i havet og i ferskvand. Der kendes ca. 300 arter af igler. I Danmark er der ca. 30 arter - heraf 14 arter i ferskvand.


Dyr i klassen Igler

Hesteigle Lægeigle