Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 

Kakerlakker Blattodea _

Kakerlakker er små, flade insekter med meget lange, tynde antenner og to små haletråde. Kakerlakker kan ligne biller eller tæger, men biller og tæger har aldrig haletråde.

Udover de kakerlakker, som lever frit i naturen, finder man også somme tider indslæbte kakkerlakker i  køkkener og lignende. De indslæbte kakerlakker kan ikke overleve i naturen.

Der kendes ca. 4.000 arter af kakerlakker. I Danmarks findes der 3 vildtlevende kakerlakker - samt 5 indslæbte.


Dyr i ordenen Kakerlakker

Skovkakerlak