Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 

Måge-vade-alkefugle Charadriiformes _

Måge-, vade- og alkefugle er mellemstore fugle, som findes i alle verdensdele. De fleste arter bor i nærheden af vand og lever af insekter, andre smådyr eller fisk.

Mågefugle er lyse kyst- og havfugle med grå eller sorte vingeoversider, mens vadefugle har lange ben og søger deres føde på lavt vand. Alkefugle minder både i udseende og adfærd en hel del om pingviner.

Ordenen omfatter 341 arter, heraf 105 mågefugle, 214 vadefugle og 22 alkefugle. I Danmark er der set 108 arter af måge-vade-alkefugle.

 


Dyr i ordenen Måge-vade-alkefugle

Alk Almindelig kjove Almindelig ryle
Brushane Dobbeltbekkasin Dværgmåge
Dværgterne Fjordterne Gråmåge
Havterne Hjejle Hvidbrystet præstekrave
Hvidklire Hættemåge Klyde
Lille præstekrave Lomvie Lunde
Mudderklire Odinshane Ride
Rødben Sandløber Sildemåge
Skovsneppe Sortgrå ryle Sortklire
Sortterne Splitterne Stenvender
Stor kobbersneppe Stor præstekrave Storkjove
Stormmåge Storspove Strandhjejle
Strandskade Svaleklire Svartbag
Sølvmåge Tejst Tinksmed
Vibe