Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 

Padder Amphibia _

Padder er dyr som frøer, tudser og salamandre. De er vekselvarme, og de lægger æg. De voksne lever både i vand og på land, og de ånder ved hjælp af lunger. Deres unger - kaldet larver eller haletudser - lever i vand og ånder ved hjælp af gæller.

Padderne er én af verdens mest truede dyregrupper. Der findes ca. 6.700 arter af padder, og mere end 1/3 af dem er truede. I Danmark findes 14 arter af padder.


Dyr i klassen Padder

Bjergsalamander Butsnudet frø Grøn frø
Grønbroget tudse Klokkefrø Latterfrø
Lille vandsalamander Løgfrø Løvfrø
Skrubtudse Spidssnudet frø Springfrø
Stor vandsalamander Strandtudse