Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 

Spindlere Arachnida _

Spindlere er dyr som edderkopper, mejere, mider og skorpioner. Hos mange spindlere er hoved og forkrop "vokset" sammen, så dyrets krop kun består af to afsnit. Mange spindlere har giftkroge, som de bruger til at bedøve deres bytte med. Spindlere bliver ofte blandet sammen med insekter, men spindlere kendes på, at de voksne dyr har otte ben - voksne insekter har seks ben.

Spindlere findes især på landjorden, men der er også nogle få arter, som lever i ferskvand - blandt andet vandedderkoppen. Der kendes godt 100.000 arter af spindlere. I Danmark findes ca. 1.500 arter.


Dyr i klassen Spindlere

Dansk fugleedderkop Hornmejer Husedderkop
Hvepseedderkop Korsedderkop Krabbeedderkop
Kvadratedderkop Mariehøne-edderkop Mejeredderkop
Mosskorpioner Orange hjulspinder Rovedderkop
Rød jordmide Skovflåt Smaragdedderkop
Stor rovedderkop Stor vandmide Vandedderkop
Zebraedderkop