Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 

Eng _

Enge er marker, hvor der vokser græs i en lang eller meget lang årrække. En eng bliver brugt til græsning - her går husdyrene og græsser, mens det er sommer. Man slår også hø på engen. Hø er græs, som bliver tørret. Høet bruges til foder, når det bliver vinter.

På enge, hvor der har været græsset og slået hø i mange år, er der tit masser af blomster. Græsset bliver holdt nede, og træer og buske bliver ædt eller slået ned. Det betyder, at der er masser af lys og plads til blomsterne. Enge er gode levesteder for planter og dyr.

De fleste enge ligger i områder, hvor der er forholdsvis fugtigt - tit ved søer og åer. Det betyder, at engene kan blive oversvømmet, når vandet står højt i åerne og søerne om vinteren. Mudder og slam, som skyller ind over engene, fungerer som gødning, og man behøver ikke at bruge kunstgødning.

En eng skal "bruges". Ellers vokser den til med buske og træer og ender med at blive til skov - ofte en elleskov eller en pileskov.

I det moderne landbrug har man ikke brug for engene særlig mange steder. Dyrene går tit inde i løsdriftstalde hele året, og man bruger sjældent hø som foder. De fleste steder, hvor man nu har kvæg gående på engene, er det for at bruge kvæget som "naturplejere".



Levestedets dyr

Pattedyr

Almindelig spidsmus

Brandmus

Brud

Brun rotte

Dværgmus

Dværgspidsmus

Dådyr

Grævling

Halsbåndmus

Hare

Husmår

Ilder

Kanin

Krondyr

Lækat

Mink

Mosegris

Muldvarp

Nordmarkmus

Odder

Pindsvin

Ræv

Rådyr

Skimmelflagermus

Skovmus

Sydflagermus

Vandspidsmus

Vaskebjørn

Fugle

Agerhøne

Almindelig ryle

Blishøne

Blå kærhøg

Bogfinke

Bramgås

Bynkefugl

Canadagås

Dobbeltbekkasin

Dværgfalk

Engpiber

Engsnarre

Fasan

Fiskehejre

Fjeldvåge

Gravand

Grønirisk

Gråand

Grågås

Gråkrage

Gulspurv

Hvid stork

Hvid vipstjert

Hærfugl

Kongeørn

Krikand

Kærsanger

Landsvale

Musvåge

Natugle

Ravn

Rød glente

Rødrygget tornskade

Rørhøg

Rørspurv

Råge

Sanglærke

Sivsanger

Sortklire

Spurvehøg

Stillids

Stor hornugle

Stor præstekrave

Storspove

Stær

Tårnfalk

Vagtel

Vibe

Krybdyr og padder

Almindeligt firben

Bjergsalamander

Butsnudet frø

Grøn frø

Grønbroget tudse

Hugorm

Klokkefrø

Lille vandsalamander

Løgfrø

Løvfrø

Markfirben

Skrubtudse

Snog

Spidssnudet frø

Springfrø

Stor vandsalamander

Strandtudse

Stålorm

Insekter og edderkopper

Admiral

Almindelig blåfugl

Almindelig gedehams

Almindelig guldøje

Almindelig markgræshoppe

Almindelig oldenborre

Almindelig skolopender

Almindelig skorpionflue

Almindelig ørentvist

Aurora

Bananflue

Blodplet

Brun bjørn

Citronsommerfugl

Dagpåfugleøje

Dobbeltbåndet svirreflue

Duehale

Dueurtsværmer

Dukatsommerfugl

Dyndflue

Frynsevinger

Gammaugle

Græsrandøje

Græsspinder

Grøn bladspringer

Grøn bredtæge

Grøn guldbasse

Guldhvepse

Guldklæg

Gåsebille

Have-græsmøl

Honningbi

Hornmejer

Hvepsebuk

Hvepseedderkop

Isblåfugl

Jordhumle

Kamhornet smælder

Korsedderkop

Krabbeedderkop

Kratløber

Kvadratedderkop

Kæmpestankelben

Lille ildfugl

Lynggræshoppe

Markskarnbasse

Metalvinge

Natpåfugleøje

Nældens takvinge

Nældesommerfugl

Regnklæg

Rovedderkop

Rød jordmide

Rødplettet blåfugl

Sankthansorm

Seksplettet køllesværmer

Sivbukke

Skovflåt

Skovkakerlak

Skovmyg

Skumcikader

Smaragdedderkop

Sneloppe

Sort havemyre

Sortkøllet ådselgraver

Springhaler

Stor grøn løvgræshoppe

Stor kålsommerfugl

Stor rovedderkop

Stort tusindben

Stregbredpande

Svalehale

Syvplettet mariehøne

Tidselbåndflue

Tidselsommerfugl

Torntæge

Viftevinger

Vintermyg

Vortebider

Bløddyr, krebsdyr og andre dyr

Agersnegl

Havesnegl

Iberisk skovsnegl

Lundsnegl

Plettet voldsnegl

Ravsnegl

Sort skovsnegl

Stor regnorm

Vinbjergsnegl