Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 

Hav og fjord _

Danmark er omgivet af hav. Havområderne strækker sig fra Bornholm i øst og til Vadehavet og Nordsøen i vest. Mange steder findes der desuden fjorde, som strækker sig langt ind landet. De fleste steder er vanddybden i havet kun på 50 meter, men nogle steder i Østersøen og i Skagerrak er der nogle steder 200 meter dybt.

Det er stor forskel i indholdet af salt i vandet i de forskellige danske havområder. Hvis indholdet af salt er højt, kalder vi vandet for saltvand. Hvis det er lavt, kalder vi det for brakvand.

Der er forskellige definitioner for, hvornår vi kalder vandet for brakvand. I Danmark siger man, at vandet er brakvand, hvis det har et indhold af salt på mindre end 2,5 %. I Nordsøen er saltholdigheden på godt 3 %. Når vi bevæger os mod øst fra Kattegat og de indre danske farvande, bliver saltholdigheden lavere og lavere, og ved Bornholm er den omkring 1 %. I vore fjorde er indholdet af salt også lavt.

Vandet i de fleste indre farvande og vore fjorde er altså brakvand. Det er dog umuligt at sige, hvor grænsen mellem saltvand og brakvand går. Saltholdigheden ændrer sig nemlig hele tiden - alt efter havstrømme og vindretningen.

Vesterhavet
Vesterhavet

Se filmen om havet
Se filmen om havet

Jyllands Østkyst
Jyllands Østkyst

Levestedets dyr

Pattedyr

Almindelig delfin

Grindehval

Gråsæl

Kaskelot

Marsvin (hval)

Spækhugger

Spættet sæl

Øresvin

Fugle

Almindelig kjove

Edderfugl

Fjordterne

Fløjlsand

Gråand

Havterne

Havørn

Hvinand

Hættemåge

Klyde

Knortegås

Krikand

Rødstrubet lom

Sangsvane

Sildemåge

Skarv

Sortand

Strandskade

Taffeland

Toppet lappedykker

Troldand

Fisk

Aborre

Almindelig tangnål

Almindelig ulk

Blåstak

Fjæsing

Gedde

Grå knurhane

Havkarusse

Havkat

Havtaske

Helleflynder

Helt

Hornfisk

Hvilling

Ising

Kuller

Kulmule

Laks

Lange

Lubbe

Makrel

Malle

Nipigget hundestejle

Pighaj

Pighvarre

Regnbueørred

Rimte

Rødspætte

Sandart

Sandkutling

Sej

Sild

Skrubbe

Slethvarre

Småplettet rødhaj

Stenbider

Sømrokke

Torsk

Trepigget hundestejle

Tun

Tyklæbet multe

Ørred

Ål

Ålekvabbe

Bløddyr, krebsdyr og andre dyr

Afstumpet sandmusling

Almindelig boremusling

Almindelig hjertemusling

Almindelig kammusling

Almindelig knivmusling

Almindelig konk

Almindelig sandmusling

Almindelig strandsnegl

Almindelig søanemone

Almindelig søstjerne

Amerikansk boremusling

Amerikansk knivmusling

Blåmusling

Brandmand

Brødkrummesvamp

Dværgkonk

Eremitkrebs

Fjordreje

Flodnerit

Havbørsteorm

Havedderkopper

Hestemusling

Hestereje

Hummer

Lavvandsrur

Pelikanfod

Pungrejer

Sandorm

Sepia-blæksprutte

Stillehavsøsters

Stor slangestjerne

Strandkrabbe

Tangborre

Vandmand

Østers