Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 

Nåleskov _

Nåleskove er skove, hvor der vokser forskellige slags nåletræer som gran, fyr og lærk. Nåletræer kendes på, at de har nåle i stedet for blade. Nåleskove findes især på sandet og dårlig jord i Midt- og Vestjylland.

Nåleskove findes ikke naturligt i Danmark. Alle vore nåleskove er plantede, og man ser tydeligt, at træerne står i helt lige rækker. Man kalder de plantede skove for plantager. Bortset fra skovfyr, taks og enebær findes der ingen oprindelige nåletræer her i landet.

Alle vore nåleskove består af træer, som er indført fra Mellemeuropa, Skandinavien, Nordamerika eller Sibirien. Mange steder er der plantager med skovfyr, men disse træer og også indført af mennesker. Den oprindelige danske skovfyr er udryddet for lang tid siden.

De danske nåleskove er ikke ret gamle. Man begyndte først at plante nåleskove for godt 200 år siden. Træerne i nåleskovene er især rødgran, ædelgran eller sitkagran, men i Vestjylland er der også mange plantager med forskellige slags fyrretræer som skovfyr, klitfyr og bjergfyr. Nåleskovene udgør 2/3 af de danske skove. 8 % af landet er dækket af nåleskov.

De fleste nåleskove er meget mørke, og der er normalt ikke meget liv i bunden af en nåleskov.

Fyrreskov
Fyrreskov

Se filmen om nåleskov
Se filmen om nåleskov

Klitfyr tæt ved den jyske vestkyst
Klitfyr tæt ved den jyske vestkyst

Levestedets dyr

Pattedyr

Almindelig spidsmus

Brud

Dværgspidsmus

Dådyr

Egern

Grævling

Halsbåndmus

Husmår

Ilder

Krondyr

Lækat

Muldvarp

Ræv

Rødmus

Rådyr

Sika

Skovmus

Skovmår

Sydflagermus

Ulv

Vandflagermus

Fugle

Blåmejse

Bogfinke

Dompap

Duehøg

Fiskehejre

Fiskeørn

Fuglekonge

Gransanger

Gravand

Grønsisken

Grønspætte

Gråkrage

Gærdesmutte

Jernspurv

Lille gråsisken

Lille korsnæb

Misteldrossel

Musvit

Musvåge

Natravn

Natugle

Nøddekrige

Ravn

Ringdue

Rød glente

Rødhals

Rødstjert

Råge

Sangdrossel

Sjagger

Skovhornugle

Skovpiber

Skovskade

Skovsneppe

Solsort

Sortmejse

Sortspætte

Spurvehøg

Stillids

Stor flagspætte

Stor hornugle

Stær

Svaleklire

Topmejse

Træløber

Vandrefalk

Vendehals

Krybdyr og padder

Almindeligt firben

Butsnudet frø

Europæisk sumpskildpadde

Grønbroget tudse

Hugorm

Lille vandsalamander

Markfirben

Skrubtudse

Spidssnudet frø

Springfrø

Stor vandsalamander

Strandtudse

Stålorm

Insekter og edderkopper

Almindelig gedehams

Almindelig skolopender

Grøn sandspringer

Korsedderkop

Kratløber

Lille kamelhalsflue

Nåletræsnudebille

Rød skovmyre

Sabelhveps

Skovflåt

Skovmyg

Skovrandøje

Syvplettet mariehøne

Tømmermand

Bløddyr, krebsdyr og andre dyr

Glat bænkebider

Havesnegl

Sort skovsnegl