Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 

Overdrev _

Overdrev er områder med dårlig og sandet jord, som i flere tusinde år har været brugt til græsning. Her vokser græs og mange slags vilde blomster, og der kan også være spredte buske og små træer. Overdrev kan minde om enge, men enge er våde og fugtige, mens overdrev er tørre og sandede.

Overdrevene er skabt af mennesker. Man fældede skovene for at få land, som man kunne dyrke. De steder, hvor jorden var meget dårlig, lod man husdyrene græsse. Andre steder dyrkede man den dårlige jord nogle få år. Så opgav man og brugte også disse områder til græsning - og har gjort det lige siden.

På overdrev, som aldrig har været dyrket, kan man ofte finde store sten. Når man i gamle dage fældede skoven, måtte man fjerne masser af små og store sten, inden man kunne komme til at pløje jorden. På steder, som kun blev brugt til græsning, lod man stenene ligge - og de ligger her endnu.

De fleste overdrev har aldrig fået tilført gødning eller kunstgødning. Det betyder, at plantelivet er meget specielt på et overdrev. Her vokser mange slags blomster, som ikke findes på ret mange andre levesteder.

Et overdrev skal "bruges". Ellers vokser det til med buske og træer og ender med at blive til skov. Hvis man vil bevare overdrevene, må man sørge for, at de hele tiden bliver afgræsset.Levestedets dyr

Pattedyr

Almindelig spidsmus

Brandmus

Brud

Dværgmus

Dværgspidsmus

Dådyr

Grævling

Hare

Husmår

Ilder

Kanin

Krondyr

Lækat

Mink

Mosegris

Muldvarp

Nordmarkmus

Ræv

Rådyr

Skovmus

Sydflagermus

Ulv

Vandflagermus

Fugle

Agerhøne

Biæder

Blå kærhøg

Bogfinke

Bomlærke

Bynkefugl

Engpiber

Engsnarre

Fasan

Gravand

Gråkrage

Gulspurv

Hedelærke

Huldue

Hvepsevåge

Hvid stork

Hærfugl

Kirkeugle

Kongeørn

Landsvale

Lille gråsisken

Markpiber

Musvåge

Natugle

Ravn

Rød glente

Rødrygget tornskade

Rørspurv

Råge

Sangdrossel

Sanglærke

Skovhornugle

Skovpiber

Slørugle

Spurvehøg

Stillids

Stor hornugle

Stor tornskade

Storspove

Tamdue

Tornirisk

Tornsanger

Tårnfalk

Urfugl

Vagtel

Vandrefalk

Vibe

Krybdyr og padder

Almindeligt firben

Butsnudet frø

Grøn frø

Grønbroget tudse

Hugorm

Klokkefrø

Lille vandsalamander

Løgfrø

Løvfrø

Markfirben

Skrubtudse

Snog

Spidssnudet frø

Springfrø

Stor vandsalamander

Strandtudse

Stålorm

Insekter og edderkopper

Admiral

Almindelig blåfugl

Almindelig gedehams

Almindelig guldøje

Almindelig markgræshoppe

Almindelig ørentvist

Aurora

Bananflue

Biulv

Blodplet

Brun bjørn

Brun sandspringer

Dobbeltbåndet svirreflue

Duehale

Dukatsommerfugl

Dyndflue

Frynsevinger

Gammaugle

Græsrandøje

Græsspinder

Grøn bredtæge

Grøn busksommerfugl

Grøn guldbasse

Grøn sandspringer

Grå jordbi

Guldhvepse

Guldklæg

Gåsebille

Harlekin

Hedepletvinge

Hermelinskåbe

Honningbi

Hornmejer

Hvepseedderkop

Isblåfugl

Jordhumle

Korsedderkop

Krabbeedderkop

Kratløber

Kvadratedderkop

Lille ildfugl

Lynggræshoppe

Markskarnbasse

Metalvinge

Natpåfugleøje

Okkergul pletvinge

Poppelbladbille

Pottemagerhveps

Regnklæg

Rovedderkop

Rødplettet blåfugl

Sandhveps

Seksplettet køllesværmer

Skovflåt

Skovkakerlak

Skumcikader

Smaragdedderkop

Sneloppe

Soldatertæge

Sort havemyre

Sortkøllet ådselgraver

Sortåret hvidvinge

Stor galæblehveps

Stor grøn løvgræshoppe

Stor gul rovflue

Stor humleflue

Stor kålsommerfugl

Stor rovbille

Storplettet perlemorsommerfugl

Stort tusindben

Stregbredpande

Syvplettet mariehøne

Tidlig vejhveps

Tidselbåndflue

Tidselsommerfugl

Torntæge

Trehornet skarnbasse

Viftevinger

Vortebider

Bløddyr, krebsdyr og andre dyr

Agersnegl

Lundsnegl

Plettet voldsnegl