Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 

Strand _

Stranden er den del af kysten, som kan blive oversvømmet ved højvande. Stranden består af sand, grus eller sten, og her vokser ingen planter.

De danske strande er meget forskellige. På den jyske vestkyst er der sandstrande, som kan være flere hundrede meter brede. På Rømø er stranden endda flere kilometer bred.

I de indre farvande og i vore fjorde er strandene ikke ret brede, og de fleste steder består de af små og store sten.

Stranden er et usikkert og ustabilt levested, hvor en storm kan ændre forholdene fuldstændigt. Dyrene, der lever på stranden, må derfor være gode til at tilpasse sig disse ændringer.

Se filmen om stranden
Se filmen om stranden

Strand ved Vesterhavet
Strand ved Vesterhavet

Strand i de indre farvande
Strand i de indre farvande

Levestedets dyr

Pattedyr

Spættet sæl

Fugle

Almindelig kjove

Almindelig ryle

Brushane

Edderfugl

Fjordterne

Gravand

Gråand

Gråkrage

Gråmåge

Havlit

Havterne

Havørn

Hjejle

Hvid vipstjert

Hvidbrystet præstekrave

Hvidklire

Hættemåge

Klyde

Knopsvane

Kongeørn

Ravn

Rødben

Rørspurv

Sandløber

Sangsvane

Skarv

Snespurv

Sortgrå ryle

Spurvehøg

Stenpikker

Stenvender

Stor kobbersneppe

Stor præstekrave

Storspove

Strandskade

Svartbag

Taffeland

Troldand

Krybdyr og padder

Grønbroget tudse

Strandtudse

Insekter og edderkopper

Brun sandspringer

Tidlig vejhveps

Bløddyr, krebsdyr og andre dyr

Almindelig strandsnegl

Amerikansk knivmusling

Brandmand

Lavvandsrur

Sandorm