Find dyr
Tema
Gamle danske husdyrracer
Artikel
Landbruget og de gamle danske husdyrracer
Afsnit
Stavnsbåndet blev ophævet
Fra planteavl til dyrehold
Videnskabelige metoder
De gamle racer forsvinder
Værdifulde gener
Alle afsnit
Medier
 
Temaer - Gamle danske husdyrracer

Store omvæltninger i landbruget _ _

Stavnsbåndet blev ophævet, landboreformer blev indført, og bønderne fik forbedrede livsvilkår.

I løbet af 1800-tallet blev bønderne efterhånden frigjort fra herremændene, og landbrugsjorden blev omlagt, så hver gård fik sin egen jord. Hvor man i gamle dage havde bestemt alt i fællesskab, var det nu op til den enkelte landmand at drive landbruget, som han selv ville. Hvis han var dygtig med dyr og afgrøder, kunne han - udover at brødføde sin familie - sælge sine produkter og putte pengene i sin egen lomme. Det gav landmanden en stor tilskyndelse til at bruge nye metoder, så han kunne forbedre udbyttet.

Samtidig så Staten en fordel i, at landmændene kunne producere så mange fødevarer som muligt. Dels kunne Staten tjene flere penge i skat. Dels var det vigtigt, at landbruget var i stand til at brødføde den voksende befolkning af fabriksarbejdere i byerne.

Allerede i 1773 blev Veterinærskolen i København grundlagt. Den skulle forsyne landbruget med veluddannede dyrlæger. I 1858 åbnede Landbohøjskolen i København. Her uddannede man forskellige slags landbrugseksperter, som skulle hjælpe med til at forbedre produktionen af planter og husdyr i Danmark. Det moderne landbrug var født.

Næste afsnit: Fra planteavl til dyrehold
Dansk landand
Dansk landand
Jysk kvæg
Jysk kvæg