Find dyr
Tema
Gamle danske husdyrracer
Artikel
Landbruget og de gamle danske husdyrracer
Afsnit
Stavnsbåndet blev ophævet
Fra planteavl til dyrehold
Videnskabelige metoder
De gamle racer forsvinder
Værdifulde gener
Alle afsnit
Medier
 
Temaer - Gamle danske husdyrracer

Hvorfor skal vi bevare de gamle husdyrracer? _

Mange forskere mener i dag, at vore moderne husdyrracer er i stor fare for at kollapse totalt.

På trods de moderne avlsmetoder og udsigten til en økonomisk gevinst for den enkelte avler, var der nogle få landbrug, der i generationer stædigt holdt fast i de gamle racer helt op til vor tid. Det har betydet, at der i dag findes enkelte besætninger med dyr, der har udseende og arveanlæg, som svarer til racen før 1970. For nogle racers vedkommende endnu ældre, måske helt tilbage til Middelalderen.

Disse dyr er de sidste levende eksemplarer af de gamle racer. Der er for de fleste racers vedkommende kun ganske få dyr tilbage, og hvis man ikke gør en indsats for at opretholde disse racer, uddør de for altid.

Derfor har Staten har oprettet et råd, der hedder Genressourceudvalget, som skal beskytte og fremme avlen af de gamle racer gennem økonomisk støtte og rådgivning. Genressourceudvalget har også oprettet en sædbank, hvor man gemmer sæd fra nogle af de gamle racer. Dertil kommer forskellige foreninger og private avlere, der også arbejder på den store og vanskelige opgave med at bevare resterne af de gamle racer.

Der er flere grunde til, at man ønsker at bevare de gamle husdyrracer. Dels opfatter nogle mennesker de gamle racer som en del af vores kulturarv, der skal bevares for eftertiden - ligesom gamle huse og historiske mindesmærker. Dels er der mange, der mener, at de gamle racer er nødvendige, hvis vi skal bevare den genetiske mangfoldighed hos vores husdyr.

I dag består verdens bestand af moderne husdyr hovedsagelig af forholdsvis få racer, der genetisk er meget ens. Ganske få handyr kan være stamfædre til en stor del af bestanden i verden. Hvis det fx viser sig, at disse handyr har arveanlæg, som er modtagelige for en bestemt sygdom, rammes hele verdens bestand.

Mange forskere har advaret landbruget om, at den intensive avl på højere ydelse kunne give problemer på langt sigt. Nogle af forskerne frygter ligefrem, at de moderne racer er på randen af et totalt kollaps. De mener, at modtagelighed for smitsomme sygdomme og indavlsproblemer i værste fald kan udrydde hele racer af husdyr - ikke bare i Danmark, men også på verdensplan. Det er ikke svært at forestille sig de store menneskelige og økonomiske problemer, det vil give.

Her er der mange, der mener, at bevarelsen af de gamle husdyrracer kan spille en rolle. Man kan foretage en tilbagekrydsning med de gamle racer. Det vil sige, at man krydser de moderne racer med de gamle. Det vil på kort sigt betyde en nedgang i racens ydelse, men til gengæld kan de gamle racer måske tilføre en større modstandsdygtighed mod sygdomme og være med til at løse problemerne med indavl.

Måske er de gamle racers arveanlæg vores eneste redning, hvis det går galt med de moderne racer?

Frederiksborghest - med kongeligt brændmærke
Frederiksborghest - med kongeligt brændmærke
Dansk landhøne
Dansk landhøne
Rød dansk malkerace anno 1970
Rød dansk malkerace anno 1970
Hvid dansk landkanin
Hvid dansk landkanin