Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Bæveren vender tilbage til Sjælland
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Bæveren vender tilbage til Sjælland - nu med tysk accent _ _

Af Jesper Bønløkke

Bæveren kom til Danmark efter den sidste istid - det vil sige for omkring 10.000 - 12.000 år siden. Den kom til landet fra Nordtyskland, samtidig med elg og bjørn. Den store gnaver blev udbredt over hele landet, og fra gamle boplads-fund ved man, at den blev jaget. Udover at man brugte pelsen til at lave tøj af, blev kødet sandsynligvis også spist. For ca. 2.000 år siden - i Jernalderen - uddøde bæveren igen. Formentlig fordi den var blevet jaget for hårdt, og fordi dens levesteder blev ødelagt. Det var ikke kun i Danmark, at bæveren havde det svært. I hele Europa var der i slutningen af 1800-tallet kun ca. 1.200 bævere tilbage på otte forskellige lokaliteter.

For 10 år siden udsatte man 18 bævere i Jylland. Bæverne kom fra Elben i Tyskland, og de blev sat ud på seks steder i Flynder Å-systemet ved Klosterheden i Vestjylland. De udsatte bævere faldt godt til i Danmark, og de har siden fået unger, som har spredt sig til nye lokaliteter. I dag er der mere end 100 bævere i Vestjylland. Og nu er der så også kommet bævere på Sjælland igen efter 2.000 års fravær. Den 20. oktober udsatte man nemlig en bæverfamilie på fem individer. Også denne familie kommer fra Elben-floden i Tyskland. Bæverne er sat ud i vådområdet Holløse Bredning i Nordsjælland. Området består af en lavvandet sø omgivet af enge. Ifølge planen skal der næste år udsættes endnu 10-15 bævere i området.

Bæverne har en meget stor indflydelse på landskabet, hvor de lever. De fælder træer og bygger dæmninger. På den måde ændrer området sig. Der opstår flere søer og vådområder, og landskabet bliver mere "vildt" og rodet. Det er til glæde for en lang række andre dyr.

Selvom der nu er bævere både i Jylland og på Sjælland, er det nok de færreste, som får dyrene at se. Bæverne er sky og foretrækker at være i gang efter mørkets frembrud. Men deres ingeniør-kunst er meget synligt i landskabet.