Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Bramgåsen - en gæst fra Sibirien
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Bramgåsen - en gæst fra Sibirien _ _

Af Ragna Lychau

Bramgåsen er en egentlig en arktisk ynglefugl. Dens traditionelle yngleområde er den arktiske tundra og bjergskråninger langs kysterne i Østgrønland, på Svalbard og i Sibirien.

Om efteråret i oktober-november trækker bramgæssene i store flokke hen over det sydøstlige Danmark på vej ud til marsklandet i Danmark, Tyskland og Holland. Her overvintrer de. Især i milde vintre - sådan som i år - kan man se mange af dem i Vadehavet.

I de seneste årtier er bramgæssene også begyndt at yngle i Sverige ved Gotland, i Holland og nu også i Danmark. Det er den sibiriske bestand, der af uransagelige årsager er begyndt at yngle i Danmark. På Saltholm i Øresund vokser bestanden støt, og der er nu omkring 500 ynglepar. Bramgåsen er også begyndt at yngle på Bornholm og i marsken lige syd for grænsen. Man regner med, at den danske ynglebestand vil vokse meget, og at bramgæssene fremover vil kunne ses mange steder i Danmark i yngletiden.

Bramgæssene er ikke svære at få øje på ude på engene. Vore almindelige grågæs falder meget i ét med græssets farver, mens bramgæssenes hvide maver, sorte bryst og hals og det hvide hoved gør dem lette at finde med kikkert. De lever mest af græs, og de færdes især på strandenge og på marker med vintersæd.

I marts-maj går trækket atter nordpå. Så står der over 50.000 bramgæs i den sønderjyske marsk. Andre flokke ses også længere op langs den jyske vestkyst. Så skal der yngles i Arktis - eller her hos os!

Læs mere på danske-dyr.dk