Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Den danske fugleedderkop
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Den danske fugleedderkop _ _

Af Ragna Lychau

Når man siger fugleedderkop, tænker de fleste nok på de varme lande. Men der findes faktisk også fugleedderkopper i Danmark! De er dog langtfra så store og giftige som deres tropiske slægtninge.

Den danske fugleedderkop er sjælden, og findes kun få steder herhjemme. For godt 100 år siden blev den fundet et enkelt sted i Nordøstsjælland og et par steder på Bornholm. Men snart glemte man alt om den, og man troede, at den var uddød. Det var den ikke! I 1994 blev den fundet i Midtjylland af to biologistuderende - og siden er den også fundet på Helgenæs, på Røsnæs og på Bornholm.

Kend den på giftkrogene
Fugleedderkoppen er en stor, kraftigt bygget edderkop. Den er mørkebrun til brunviolet med en tæt, håret bagkrop. Hunnen er op til 18 mm - hannen kun op til 12 mm. Ved første øjekast ligner den danske fugleedderkop flere af vore andre edderkopper. Men man kan kende den på giftkrogene.
De sidder nemlig parallelt ved siden af hinanden. Hos alle andre danske edderkopper vender giftkrogenes spidser mod hinanden.

Skjuler sig i jorden
Det er svært at finde fugleedderkoppen, og det er velsagtens grunden til, at fugleedderkoppen har været "glemt" i så mange år.
Edderkoppen lever dybt nede i jorden næsten hele livet. Den bor i et 30 cm langt og tyndt rørformet spind. De øverste 5 cm af spindet ligger oppe på jorden, men det er meget svært at opdage. Edderkoppen "væver" nemlig små grene og bladstumper ind i spindet. Desuden skjuler den ofte spindet under en tot lyng, så det er virkelig godt kamufleret. Hvis man vil, kan man dog lære at finde spindene, og når man først har fået øje for det, opdager man, at der kan være mange spind på gode levesteder.

På lur efter bytte
Fugleedderkoppen æder især smådyr som bænkebidere og tusindben. Når et byttedyr bevæger sig hen over spindet, der ligger på jorden, farer edderkoppen hurtigt op gennem spindet. Så hugger den giftkrogene i dyret og slæber "middagen" ned i bunden af spindet. Efter måltidet smider edderkoppen resterne ud af spindet. Så kan man somme tider finde små lossepladser foran spindets åbning - hvis man har øjnene med sig!