Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Den vandrende tudse
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Den vandrende tudse _ _

Af Ragna Lychau

Hvis man tror, at frøer og tudser kun hører hjemme i plumrede vandhuller og søer, ja så må man tro om igen. Strandtudsen foretrækker nemlig - som navnet antyder - andre levesteder. Den findes ofte nær kysten, og nogle steder yngler den helt nede på stranden. For eksempel ved Dueodde på Bornholm.

En truet tudse
Strandtudsens haletudser er dårlige til at overleve, hvis der er rovdyr i vandhullet - f.eks. salamandre. Derfor lægger den gerne sine æg dér, hvor den kan have stedet for sig selv. Nemlig i grusgrave, vandpytter og midlertidige vandhuller. Det vil sige vandhuller som hurtigt opstår og forsvinder igen. Haletudserne udvikler sig hurtigt til tudser - det er de nødt til, fordi ynglestederne hurtigt kan udtørre.

Strandtudsen er gået mere tilbage end andre padder. Det er fordi dens ynglevandhuller er særligt udsatte for at blive ødelagt. Bliver en fugtig eng drænet og opdyrket, så kan strandtudsen ikke leve der. Og det samme gælder, hvis landmanden lader engen gro til med høj vegetation. Det kan strandtudsen heller ikke tåle.

Kend den på striben
Modsat andre tudser er den god til at løbe. Over korte strækninger kan den løbe forbavsende hurtigt. I den mørke nat kan den derfor godt forveksles med en mus, selv om den ved nærmere eftersyn ikke er til at tage fejl af. Den hopper sjældent, det er dens bagben for korte til. Ligesom vore andre tudser er den fuld af vorter, men man kan som regel kende den fra de andre på den klare gule stribe, som løber ned ad ryggen på den.

Om dagen fordriver strandtudsen det meste af tiden gemt af vejen i små huller i jorden. Enten huller den selv har gravet eller musegange og den slags. På den måde undgår den udtørring - alle tudsers skræk. Når natten kommer, vågner den op til dåd og går på jagt efter insekter og andre smådyr. Så vil man kysse en strandtudse, er det bedst at være B-menneske!

Vagabonden!
Strandtudsen er ikke videre stedfast, tværtimod yngler den ofte i forskellige vandhuller fra år til år. Ja den kan endda finde på at skifte mening i løbet af den samme sæson og yngle i flere forskellige vandhuller.