Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Der var engang en ko...
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Der var engang en ko... _ _

Af Ragna Lychau

Der var engang en slesvigsk kvægdriver, der var på vej igennem byen Ryslinge på Fyn. En rød ko kælvede foran smedens hus, og den lille kalv kunne ikke følge med resten af flokken. Smeden fik lov at få kalven, der voksede op og blev en flot rød tyr, som siden blev stamfader til en berømt slægt af røde køer!

Sådan siger nogen, at køerne "rød dansk malkerace" opstod i Danmark - men det er kun en anekdote. Men sandt er det, at de røde køer engang var berømte, både i Danmark og i udlandet, for deres meget store mælkeydelse.

En succeshistorie
Historien om den røde ko startede i 1800-tallet. Landbruget var i fuld gang med at omstille sin produktion fra korn til husdyr, og man begyndte bevidst at fremavle mere højtydende kød- og malkeracer. Man krydsede kvæg fra Øerne med kvæg fra De frisiske Øer og fra andre racer i Nordslesvig. Det lykkedes - og snart havde man en højtydende stamme af rødt kvæg, som i 1878 blev døbt "rød dansk malkerace". I år 1900 gav koen i gennemsnit 2.900 kg mælk om året. I 1970 gav hver ko 4.900 kg mælk - og i dag er tallet over 6.000 kg!

De røde køer blev meget populære, og i 1950'erne udgjorde de 70 % af kvægstanden i Danmark. Rød dansk malkerace blev også internationalt kendt, og den blev eksporteret til en lang række lande verden over.

Medaljens bagside
Den intense jagt på at forbedre mælkeydelsen endte dog med at give problemer for racen i 1970'erne. Køerne fik bl.a. problemer med at kælve. Derfor måtte man opgive princippet om "racerenhed" - man begyndte at krydse de røde køer med dyr fra andre racer. I dag er rød dansk malkerace meget større end den gamle type anno 1970. Den giver også mere mælk, og farven varierer fra mørkebrun til rød og gul!

Bevaringsarbejde
Der findes i dag omkring 200 køer af den gamle "rød dansk malkerace anno 1970" uden fremmede gener - og der arbejdes i dag fra mange sider på at bevare den gamle malkerace for eftertiden.
Forlaget ConDidact har sammen med Genressourceudvalget lavet et stort tema om de gamle danske husdyrracer på websitet danske-dyr.dk - her kan man læse mere om den røde ko og andre gamle husdyrtyper.