Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Duehalen - en sjælden gæst i Danmark
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Duehalen - en sjælden gæst i Danmark _ _

Af Ragna Lychau

Duehalen er en lille, robust bygget aftensværmer. Det er meget sjældent, vi ser den i Danmark, men de seneste år har vi haft besøg af mange duehaler. Også i år er der blevet set duehaler mange steder i Danmark. De fleste duehaler er blevet set i den sydøstlige del af landet, men den er også set på Sjælland, Fyn og Jylland.

Duehalen hører hjemme i Sydeuropa, Nordafrika og Asien, men når det bliver forår og sommer trækker en del af duehalerne mod nord. Duehalen er en træksommerfugl ligesom admiralen og tidselsommerfuglen.

Man kan være heldig at få øje på duehalen, når den ivrigt flyver fra blomst til blomst. Når den suger nektar fra en blomst, står den stille i luften med svirrende vinger, og den minder meget om en lille kolibri.

Duehalen har en meget lang og tynd sugesnabel, som den bruger, når den suger nektar. Forvingerne er brune, mens bagvingerne er flot orangerøde eller gulrøde. Når duehalen svirrer rundt i luften, lægger man især mærke til de flotte bagvinger, der lyser tydeligt op. Når den sætter sig, er den dog svær at få øje på. Den gemmer de fine bagvinger under de brune forvinger, og den er normalt rigtig godt camoufleret, når den sidder i bevoksningen.

Hvis man vil lede efter duehalen, skal man kigge efter den på steder med mange blomster. Den flyver rundt på marker og enge, og man ser den ofte i haver med mange blomster.

Se mere på danske-dyr.dk