Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Fuglen med de bløde dun
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Fuglen med de bløde dun _ _

Af Ragna Lychau

Edderfuglen er - med rette - berømt for sine fine, bløde dun. Blandt andet på Christiansø spillede indsamlingen af edderfuglens dun en stor rolle før i tiden. Omkring 1800 fortælles det, at man indsamlede hen ved 20 kg årligt, og det var en indbringende forretning for kommandanten, der havde dunsamling som sit privilegium.

Ynglefugl og trækfugl
Danmark er et vigtigt område for Europas edderfugle. Den danske bestand er på omkring 25.000 og alene på Saltholm i Øresund yngler der 5.000 par edderfugle. Der er findes også store kolonier andre steder - blandt andet på Christiansø. Om vinteren får Danmark besøg af mange edderfugle, især fra Norge og Sverige. Man har i nogle år talt helt op til 750.000 fugle i de danske farvande. Hannerne kommer allerede i juli-august og trækker fra Østersøen tværs over Sønderjylland ud til Vadehavet. Først om efteråret ankommer hunnerne og ungfuglene. Her fælder de deres svingfjer - de fjer som de bruger til at flyve med. I denne periode kan de ikke flyve og holder sig derfor ude på det åbne vand, hvor de kan være i nogenlunde sikkerhed.

Enlige mødre og børnehaver
Når foråret kommer, er det tid til familieforøgelse! Reden bygges direkte på jorden og fores med græs. Hunnen plukker også de berømte dun fra kroppens underside og forer reden med dem. Lige fra begyndelsen er hunnen "enlig mor". Men alene er hun ikke. Edderfuglene yngler nemlig i kolonier, og ællingerne kan sammen med deres mødre lave store børnehaver, hvor snesevis af ællinger svømmer og søger føde sammen. De små ællinger er yndet bytte for sølvmåger og svartbage, så det er en fordel at svømme i flok med flere mødre til at forsvare sig. Hunnerne har også glæde af ordningen, for ved at hjælpes ad og skiftes til pasningen, kan de bedre få fri til at æde. Somme tider er der også hunner uden unger, som slutter sig til flokken, og disse "tanter" er så med til at passe på ællingerne!

 

Hannen er sort og hvid - hunnen brun
Hannen er sort og hvid - hunnen brun
Reden er foret med de blødeste dun
Reden er foret med de blødeste dun