Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Grågåsen – snart på vej sydpå
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Grågåsen - snart på vej sydpå _ _

Ragna Lychau

September er måneden, hvor man kan være heldig at se store flokke af grågæs flyve hen over himlen. Gæssene er i gang med at samle sig på "samlingspladser" rundt omkring i landet, inden de i fælles flok drager sydover for vinteren. Det sker som regel mellem slutningen af september og slutningen af november.

Ved hjælp af ringmærkning har forskerne fundet ud af, at nogle grågæs har ændret levevis. Flere af grågæssene foretrækker i dag nordligere himmelstrøg, end de gjorde i 1950'erne. Dengang overvintrede hovedparten af gæssene i Spanien, men i dag overvintrer mange i Holland.

Forklaringen er måske til dels at klimaet er blevet mildere her mod nord. Men en anden del af forklaringen er, at gæssene er fredede i Holland, mens de jages i Spanien. Udtrykket "dum som en gås" passer faktisk slet ikke - tværtimod er gæs intelligente af fugle at være! Gæssene lærer hurtigt, hvor der er sikkert at være, og hvor der er mere farligt at færdes.

Til foråret vender gæssene tilbage igen, og de er nogle af de første fugle, der lægger æg om foråret. I slutningen af marts lægger de første grågæs æg - og de passer godt på deres afkom. Flokken færdes som regel i "gåsegang", det vil sige i en lige række, hvad enten den svømmer eller går. Som regel går hannen - gasen - bagest for at kunne holde øje med, at der ikke sker noget med de små.

Grågæssene er trofaste, både i valg af partner og ynglested. Så har man først oplevet grågæs med unger, er der store chancer for at se det igen.