Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Græshoppe med uheldigt navn
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Græshoppe med uheldigt navn _ _

Af Ragna Lychau

En af vore hjemlige græshopper har et ret besynderligt navn - nemlig vortebider. Forklaringen på det mærkelige navn er såre enkel: I gamle dage troede man nemlig, at græshoppen kunne bruges til at fjerne vorter med. Ifølge folketroen skulle man sætte en vortebider foran en vorte. Så ville vortebideren bide hul i vorten og spytte en speciel, sort væske ind i hullet. Så skulle vorten forsvinde. I dag er der næppe nogen, som vil ty til den slags løsninger på genstridige vorter - men navnet har græshoppen stadig.

Meget udbredt
Vortebider er udbredt i hele landet - også på mindre øer som Læsø og Anholt. Man kan af og til finde den på fugtige enge, men normalt holder den til på tørre og solrige steder med meget sparsom bevoksning. Den lever især på tørre marker, overdrev, sandede brakmarker og heder. Den er også meget almindelig i klitområder.

Find den på sangen
Vortebider er godt kamufleret, så den er normalt ret svær at få øje på. Den nemmeste måde at finde den på er ved hjælp af dens sang. Kun hannen synger, og som det ofte er tilfældet i dyrenes verden, er det for at kalde en hun til sig. Den syngende han er dog meget sky, og selvom man bevæger sig forsigtigt, vil den næsten altid holde op med at synge, når man kommer tæt på den. Står man stille og venter, begynder sangen igen efter nogle minutter.
Græhoppen er et rigtigt solskinsdyr. Den er aktiv om dagen, og den synger kun i varmt og solrigt vejr. Hvis det er køligt og overskyet, kan man ligeså godt opgive at finde den. Så gemmer den sig nemlig dybt nede i vegetationen.

Ikke kræsen
Vortebider æder lidt af hvert. Den æder dels planteføde om brændenælde, mælkebøtte og forskellige kløverarter. Og dels andre mindre insekter og deres larver. Den voksne vortebider æder for eksempel gerne markgræshopper og deres nymfer, og i fangenskab kan de finde på at æde hinanden.