Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Hættemåge
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Hættemåge _ _

Af Jesper Bønløkke

Der yngler seks forskellige mågearter i Danmark, og mange synes nok, at de forskellige arter er vanskelige at kende fra hinanden, da de alle er hvide eller gråhvide. Men med lidt træning er det faktisk ikke så svært at kende forskel på mange af arterne. Den letteste mågeart at kende er nok hættemågen. Den kan kendes på sit brunsorte hoved. Og så har den jo et navn, som er til at huske, da det beskriver dens vigtigste kendetegn - hætten. Der er dog et enkelt problem med hættemågen! Det er nemlig kun i yngletiden, at den har hætte. For når yngletiden er slut i juli-august smider hættemågen nemlig hætten, og tager den ikke på igen, før det atter bliver tidligt forår og hormonerne stiger. I den mellemliggende periode er der kun en lille sort plet bag øjet. Så om efteråret og vinteren skal man altså huske på, at en hættemåge er en plet-bag-øjet-måge.

Hættemågen er Danmarks almindeligste mågeart, skønt bestanden er gået kraftigt tilbage i løbet af de sidste 20 år. Mågerne yngler i kolonier ved søer, moser og beskyttede kyster. Om vinteren er mågerne meget almindelige i byerne, hvor de søger efter føde ved havne, søer og parker - og andre steder, hvor der kan falde en 'bid brød' af. Hvis man kunne forstå hættemågernes dialekter, ville man opdage, at de fugle, som opholder sig her i landet om vinteren ikke alle taler dansk. For mens en del af de danske hættemåger tilbringer vinteren i England, Belgien, Frankrig, Portugal og Spanien kommer der en masse måger hertil fra nord og øst. Ved at ringmærke hættemåger med placticringe om vinteren - blandt andet ved københavnske søer, parker og havne - har man fundet ud af, at mågerne ofte er meget trofaste overfor deres vinter-tilholdssted og at det ofte er de samme måger, som kommer tilbage år efter år. En sejlivet københavnsk hættemåge blev for eksempel aflæst hver eneste vinter mellem 1972 og 2000 ved Sortedams Sø i København. Den havde dog en enkelt udenlandsrejse i isvinteren 1987, hvor den var et smut i Lübeck.