Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Hør den lille stær
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Hør den lille stær _ _

Af Ragna Lychau

I gamle dage vidste man ikke, hvor stærene blev af om vinteren. Men man vidste jo, at pindsvin, frøer og andre dyr gik i dvale, så det var nok også dét, fuglene gjorde. Når det blev efterår gemte stærene sig på bunden af søer, i mosedynd, ellerødder eller gamle tjørnegærder, og der sov de så vintersøvn, til foråret kom!

Mortensens metode
I slutningen af 1800-tallet vidste man godt, at fuglene ikke gik i dvale. Men hvor de præcist blev af, når det blev efterår, det vidste man ikke. Det var en dansk overlærer med det imponerende navn Carl Christian Cornelius Mortensen, der i 1890 opfandt en metode til at aflure fuglenes hemmeligheder. Mortensen fangede to stære i en af sine stærekasser - og derpå gav han dem en ring på foden. Ringene var af zink og havde påskriften: "Ynglede i Viborg 1890 M". Han kunne dog se, at ringene generede stærene, så de kom snart af igen. Løsningen blev det lette metal aluminium - og Mortensen fandt også på at give ringene fortløbende numre samt at stemple dem med en returadresse. Dermed var den moderne ringmærkning født!
Takket være Mortensens metode ved man i dag meget mere om fuglenes adfærd. Hvor de trækker hen om efteråret, ad hvilke ruter, og hvor gamle de kan blive.

Snart sydpå
I september-oktober har stærene i Danmark samlet sig i store flokke inden rejsen til Nord-Frankrig og England. Flokkene kan tælle titusinder af stære, eller endda hundredtusinder, som overnatter sammen i rørskove. De største flokke kan ses i marsken i det sydlige Sønderjylland, hvor der også er stære på træk fra Rusland, Østersølandene og det øvrige Skandinavien.

Sort sol
I Sønderjylland kalder man fænomenet "sort sol". Sort sol opstår, når stærene mødes over rørskoven. De flotteste opvisninger får man, hvis en rovfugl kommer forbi, for så går hele flokken på vingerne på én gang. I imponerende sving og sløjfer flyver de hen over rørskoven - alt sammen for at presse rovfuglen ud af området. Fantastisk ser det ud - og hvert år kommer der mange mennesker langvejs fra for at overvære det storslåede skue.