Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Humlebierne er på vingerne
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Humlebierne er på vingerne _ _

Af Ragna Lychau

Humlebierne er tidligt på vingerne om foråret, og de første brummende bier er allerede set rundt omkring i landet. Men det er ikke bare bier - det er dronninger! Der findes flere arter af humlebier, og én af de almindeligste og tidligste hedder jordhumle. Jordhumle bygger gerne sit bo i huller i jorden, for eksempel i gamle musereder.

Humlebierne lever i et-årigt samfund. Kun dronningerne overlever vinteren, og når foråret kommer, får dronningerne travlt med at grundlægge et nyt samfund af bier. Dronningerne finder et passende sted, hvor de bygger en slags rede og lægger de første æg. Efter en lille uges tid klækkes æggene, og dronningen får travlt med at fodre larverne. Efter to uger forpupper de sig, og efter endnu et par uger dukker de første humlebier op. De er alle sammen arbejdere, og deres job er at fodre og passe de næste kuld larver. Fra nu af helliger dronningen sig æglægningen.

500-600 indbyggere
Det lille samfund af humlebier vokser hurtigt, og midt på sommeren er der ofte 500-600 indbyggere. Humlebier er fredelige dyr, som passer sig selv og deres arbejde med at indsamle pollen og nektar. Men der skal også tænkes på de kommende generationer, så i juli klækkes nye dronninger og hanner. De parrer sig, og herefter går de nye, unge dronninger til overvintring allerede i august. Hannerne lægger sig til at dø, nu hvor de har gjort deres pligt for samfundet.
Den gamle dronning og arbejderne dør hen på efteråret, og samfundet går til grunde.