Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Jyden han er stærk og sej
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Den jyske hest _ _

Af Ragna Lychau

Da isen smeltede efter den sidste istid, voksede træer, græsser og andre planter frem, og snart begyndte forskellige dyr at vandre op gennem Danmark sydfra. Blandt andet flokke af vildheste. På den tid levede vore forfædre som jægere og samlere, og de satte stor pris på de vilde hestes velsmagende kød! Vildhestene fandtes i Danmark i ca. 1.700 år - så forsvandt de.

Ofret til guderne
Der gik nu omkring 3.000 år før der igen kom heste hertil - nemlig i slutningen af bondestenalderen. Hestene må have haft høj status blandt husdyrene, for man har både fundet hesteknogler i grave og i moser. Når en rig mand døde, skulle han have sine fineste ejendele med sig til den anden verden - sine våben og sin hest. Og i moserne ofrede man det bedste man havde til guderne - nemlig heste.

Den jyske hest
Også i middelalderen spillede hestene en stor rolle. De blev især brugt til ridning og kørsel. Senere begyndte man at fremavle stærke og rolige arbejdsheste, der ikke havde ridehestenes nervøse temperament. En af de virkelig gode arbejdsheste var den jyske hest. Den nuværende stamme af jyske heste kan spores tilbage til 1850'erne. Her fandtes i Jylland en ensartet bestand af heste, som ligner de jyske heste, vi har i dag. I 1862 sendte hestehandleren Louis Oppenheim en hingst af engelsk race til Danmark. Hingsten indgik i avlen og regnes for at være stamfader til de jyske heste, vi har i dag.
I årene efter 1900 blev racen udviklet til landets nationale trækhest, og den blev brugt som arbejdshest overalt i byen og på landet. I slutningen af 1950'erne begyndte mekaniseringen af landbrug og transport at gøre hestene arbejdsløse, så antallet af jyske heste faldt støt. I dag er der omkring 1.000 tilbage af de store, venlige dyr.