Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Karpen - bragt hertil af romerne
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Karpen - bragt hertil af romerne _ _

Af Ragna Lychau

Karpen er den største ferskvandsfisk, der findes i Danmark. Er der føde nok, er den kort og kraftig, men er der mangel på føde er fiskene små og magre. Den kan blive kæmpestor. I Danmark er rekorden næsten 20 kg, men i Sydeuropa kan vægten komme op mod 40 kg. De største karper er omkring 120 cm.

Karpen er oprindelig en asiatisk fisk, men den har været holdt som dambrugsfisk siden oldtiden. Man mener, at det var romerne, som bragte den til Europa. I middelalderen var der et stort marked for fisk på grund af de religiøse fasteregler, så karpen blev hurtigt populær. Karpen kom til Danmark i 1500-tallet, og især på de større godser blev der i stor stil anlagt damme til karpeopdræt. Karpen er meget sejlivet og den kan klare sig i lang tid over vandet, hvis bare den holdes fugtig. Den tåler faktisk flere timers transport over land - så det er ikke så mærkeligt, at den i dag findes i det meste af verden.

Karpen er tilpasset livet i stille eller langsomt flydende vand, og den foretrækker næringsrigt vand med mange planter. De fleste karper i Danmark lever i dambrug, men de findes også som vilde fisk. Det er fisk, der er undsluppet fra dambrug og som nu lever det vilde, frie liv. Disse karper vil efterhånden vende tilbage til deres naturlige form. Men det er nu sjældent, at vores somre er varme nok til, at de danske vildtlevende karper kan formere sig.

Karpen trives bedst, hvis vandet er omkring 20 grader. Kommer temperaturen under 8 grader, holder den op med at tage føde til sig. Karen overvintrer på de dybe steder i søer og damme. Den går i en slags dvale, hvor stofskiftet er kraftigt sat ned. Der tærer den på sine fedtdepoter og taber 5-15 procent af sin vægt. Karpen kan blive mindst 50 år gammel - så den er én af de fisk, der kan blive ældst. Læs om karpen på danske-dyr.dk