Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Knopsvanen – Danmarks nationalfugl
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Knopsvanen – Danmarks nationalfugl _ _

Af Ragna Lychau

Hvem kender ikke H.C. Andersens eventyr "Den grimme Ælling" - historien om den stakkels fugl, der måtte gå så meget ondt igennem, inden den blev en smuk svane? Svanen var en knopsvane - fuglen der i 1984 blev kåret som Danmarks nationalfugl. Knopsvanen er vores mest almindelige svane, og i byens parker er den tit meget tillidsfuld.

Sådan har det ikke altid været. I 1920erne var bestanden helt nede på 3-4 par på grund af jagt og forfølgelse. Så blev knopsvanen fredet - og hurtigt tog bestanden til. Det er et godt eksempel på, at en fredning kan hjælpe en dyreart.

I dag er Danmark et meget vigtigt yngleområde for knopsvanen. Man regner med, at der yngler omkring 5.000 par knopsvaner i Danmark i dag. Samtidig får vi besøg af mange svaner fra andre lande, som overvintrer hos os. Det er fugle fra Sverige, Polen og Tyskland. I 1970erne fandtes verdens største koloni af knopsvaner i Ringkøbing fjord. Kolonien talte næsten 700 par knopsvaner! Så store kolonier findes ikke i dag, men flere steder findes der kolonier med omkring et par hundrede knopsvanepar.

Knopsvanen er udbredt over hele Danmark, men den er mest almindelig på øerne, hvor der er flest områder med søer, hvor den kan yngle. Både i yngletiden og om vinteren ses den på de steder, hvor der er rigtig mange vandplanter. Den går også gerne på enge og marker med vintersæd.

Knopsvanens unger klækkes i juni-juli. Når ungerne er omkring 4 måneder gamle, er de flyvefærdige og forlader forældrene. Det sker som regel i slutningen af september eller hen i oktober.

Charlesjsharp