Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Lille vandsalamander
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Lille vandsalamander _ _

Af Ragna Lychau

Har man leget ved et vandhul som barn, har man sikkert også set den lille, farvestrålende vandsalamander. Den lille vandsalamander er nemlig den mest almindelige paddeart i Danmark, og den findes næsten overalt.

I vand og til lands
Om foråret og forsommeren lever den lille vandsalamander i vandet. Resten af året lever den på land - man kan næsten sige, at den har to liv.
I februar vågner den af sin vinterdvale og snart efter begynder den at vandre mod vandhuller og små søer på jagt efter en partner. I marts-april begynder ynglesæsonen, og hannerne udvikler smukke rygkamme, der bruges til at imponere og tiltrække hunnerne. Derefter lægger hunnerne deres æg og salamandrene forlader endeligt vandhullet i løbet af juni eller juli. Oppe på land lever salamanderen en skjult tilværelse under sten og væltede træstammer. Kun om natten våger den sig frem for at jage.

Våddragt og tørdragt
Om foråret, når salamanderen opholder sig i vandet, er dens hud glat og slimet. Halen bliver bredere og udvikler en halebræmme, som hjælper salamanderen til at svømme bedre. Udover at udvikle en flot rygkam, får hannerne også en blå og rød stribe på halebræmmen. Uden for parringstiden, hvor salamanderen lever på land, bliver huden tør og fløjlsagtig - og den har hverken rygkam eller halebræmme.