Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Linnés fejltagelse
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Linnés fejltagelse _ _

Af Ragna Lychau

Det var sensommer, og bønderne var i fuld sving med at få høsten i hus. Kun én mand havde ikke øje for korn og neg - han havde nemlig fået øje på nogle smukke, mørke sommerfugle. Det lykkedes ham at fange et af de fine insekter - det skulle med hjem til universitetet i Uppsala. Sådan omtrent gik det til, da Carl von Linné, den berømte svenske naturforsker, i 1700-tallet opdagede nældesommerfuglen.

En art - to generationer
På Carl von Linnés tid vidste videnskaben ikke meget om insekter og planter i naturen, så den ivrige forskers optegnelser betød meget for kundskaben på dette område. Men faktisk havde Linné allerede sommerfuglen i sin samling - det vidste han bare ikke. Nældesommerfuglen findes nemlig i to generationer, der ser meget forskellige ud. Derfor beskrev Linné dem som to forskellige arter.
Den første generation er på vingerne fra maj til midt i juni, og her er dyrene rødbrune med sorte og hvide tegninger. Den anden generation, som flyver fra midt i juli til sidst i august, er sorte med hvide og rødbrune bånd.

Nælder på menuen
Mange sommerfuglearter er truede, ikke mindst fordi deres levesteder forsvinder. Men sådan er det ikke med nældesommerfuglen. Den er i fremgang her i Danmark. Den fine sommerfugl blev fundet for første gang i Danmark for omtrent 100 år siden. De første fund blev gjort på Falster, og siden bredte sommerfuglen sig til de øvrige danske øer. De sidste 10 år er den endda blevet fundet flere steder i Østjylland. Forklaringen på denne solstrålehistorie ligger i navnet - sommerfuglens larver lever nemlig af brændenælder. Og dem er der masser af i Danmark. Den voksne nældesommerfugl er ikke kræsen, men lever af nektar, som den henter i mange forskellige slags blomster.

Livlig og sværmerisk
Nældesommerfuglen er en meget livlig, lille sommerfugl, som hurtigt og svirrende flyver fra blomst til blomst. Ofte sidder den og soler sig på blomsterne, eller den tager sig en "morfar" højt til vejrs i buske og træer. Mange takvinger - den gruppe af sommerfugle, som nældesommerfuglen hører til - er meget territorielle. Det vil sige, at de holder sig inden for et bestemt afgrænset område. Sådan er nældesommerfuglen ikke, den flyver gerne til fremmede skovlysninger og grøftekanter. Især hvis der er godt med brændenælder.

 

Første generation flyver i maj-juni
Første generation flyver i maj-juni
Anden generation flyver i juli-august
Anden generation flyver i juli-august