Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Naturens renovationsarbejder
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Naturens renovationsarbejder _ _

Af Ragna Lychau

En tur på stranden ville ikke være det samme uden duften af saltvand - og lyden af mågeskrig. Det er det måske ikke den smukkeste lyd i verden, men det hører med til stemningen fra tidligt forår til højsommer.

Ynglefugle og vintergæster
Stormmågen er en almindelig måge i Danmark. Man kan se (og høre) dem året rundt, men takket være ringmærkning ved man, at det ikke er de samme individer, man ser hele året. De stormmåger, som yngler i Danmark om sommeren, trækker sydpå om efteråret. De flyver især til England og Frankrig og enkelte helt Spanien og Portugal, hvor de tilbringer vinteren.
De stormmåger, som vi ser om vinteren, er derimod gæster fra landene omkring Østersøen og det nordvestlige Rusland.

Skraldemand
Stormmågen er ingen feinschmecker. Tværtimod er den næsten altædende. Den æder muslinger, fisk og snegle, og den går bestemt heller ikke af vejen for døde fisk og affald på lossepladserne. På havnene ser man den ofte kredse sultent omkring fiskerfartøjerne, på udkig efter fiskeaffald. Endelig er stormmågen at finde i store skrigende flokke efter landmandens plov, på jagt efter snegle og orme. Her får de ofte selskab af hættemåger.

Familieliv
Stormmågen bygger rede i kolonier, og en koloni kan bestå af alt lige fra nogle få par til flere tusinde par. Den yngler næsten overalt ved de danske kyster. Som regel har den sine ynglekolonier på små øer, men modsat mange andre mågearter yngler den også hyppigt på "fastlandet".

De fleste stormmåger lægger æg i sidste del af maj, men nogle kan begynde allerede i april. Stormmågens 2-3 æg er olivenbrune med mørke pletter. Fuglene ruger i omkring tre uger, og ungerne forlader reden kort efter, at de er klækket. I de kommende fem uger gemmer de sig i græs og buske rundt omkring kolonien, og viser sig kun når forældrene kommer for at fodre dem. Når ungerne er fem uger gamle, kan de flyve. Så flyver de bogstaveligt talt fra reden og forlader kolonien.