Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Rådyret - fra sjælden til almindelig
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Rådyret - fra sjælden til almindelig _ _

Af Jesper Bønløkke

For 100 år siden var rådyret sjældent i Danmark. Man opfattede den lille hjort som et skadedyr og bekæmpede den kraftigt. Mange års bekæmpelse havde reduceret bestanden så meget, at der var mange landsdele, hvor rådyret slet ikke fandtes. Det er ret utroligt at tænke på i dag 100 år senere, hvor rådyret er meget almindeligt over hele landet. I dag ser man næsten altid et eller flere rådyr, når man er på tur i bil eller tog. At rådyret er blevet så almindeligt skyldes nok især, at landskabet er blevet mere rådyrvenligt - blandt andet på grund af flere vintergrønne afgrøder.

Rådyret er vores mindste hjorteart, og da små dyr har et relativt større varmetab end store dyr, har de også et relativt større energibehov. Rådyret lever kun af planter. Men den grønthøster ikke græs som en ko - den nipper til mange forskellige planter - helst dem, der er hurtige at fordøje og indeholder mest energi. De vintergrønne marker er altså et kærkomment spisekammer i en svær årstid, hvor der både skal bruges energi på at holde varmen og lede efter føde. De vintergrønne marker blev især udbredt fra midt i 1980'erne - og det var da også herefter, at rådyrets fremgang var mest kraftig.

Rådyrets fremgang er sket samtidig med at det årlige jagtudbytte er steget. Det er med andre ord ikke fordi, man er holdt op med at skyde rådyrene, at der er blevet flere af dem. Der skydes årligt mere end 100.000 rådyr. Rådyr må årligt jages i to perioder. I perioden 16. maj - 15. juni må bukkene, det vil sige hannerne, jages med riffel. I perioden 1. oktober til 15. januar må både hanner og hunner jages - både med riffel og haglgevær.

Om vinteren fra november til marts holder rådyrene sammen i små flokke, som man kalder spring. De består som regel af en og hendes nye lam, samt hendes lam fra året før.

 

Der skydes årligt mere end 100.000 rådyr i Danmark
Der skydes årligt mere end 100.000 rådyr i Danmark