Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Rødhalsen - en fyrig fætter
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Rødhalsen - en fyrig fætter _ _

Af Ragna Lychau

Mange kender rødhalsen, også kaldet rødkælken, som er let at genkende og ofte ses i vores haver. Brystet på fuglen er orangerødt, og øjnene er usædvanligt store for sådan en lille fugl. De store øjne gør den i stand til at se i svagt lys.

Rødhalsen er en særdeles territoriebevidst fugl. Den er meget aggressiv over for sine egne artsfæller, og tåler ikke andre af sin slags i sit område. "Denne have er ikke stor nok til os begge," kunne være rødhalsens motto! Hanner og hunner ligner hinanden meget, så en hidsig han kan godt komme til at jage en hun på flugt.

Selv uden for yngletiden holder den nidkært fast i sit erhvervede territorium - det er ikke så almindeligt blandt fugle. Så ser man rødhalse ved foderbrættet flere gange om dagen, kan man godt gå ud fra, at det er den samme. Den er bare vendt tilbage efter mere mad.

Rødhalsen yngler i næsten hele Danmark. Man regner med, at der yngler 285.000 par rødhalse her i landet. Men der er også mange, som bare er på visit. Mange af de små fugle som man kan nyde synet af i haverne, kommer fra de andre skandinaviske lande, og trækker gennem Danmark i april-maj og september-oktober. I milde vintre, sådan som i år, bliver mange rødhalse i Danmark vinteren over. Sætter det pludselig ind med hård frost, dør mange af dem.