Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Sibiriske luftakrobater
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Sibiriske luftakrobater _ _

Af Jesper Bønløkke

I Vadehavet kan man på denne årstid se fugleflokke, som tæller titusindvis af små vadefugle. Fuglene hedder almindelige ryler. På afstand minder de store flokke om en sværm af insekter, som laver formationer i luften. Formationen ændrer hele tiden facon, mens den bølger over himlen. Mens man kigger på flokken, kan den pludselig skifte farve fra mørk til lys. Det sker, fordi formationen skifter retning, så man ser den lyse underside. Det virker helt utroligt, at en så stor flok kan dreje samtidig. Man mener, at det er den forreste fugl, som drejer først - så følger resten af flokken efter. Men det hele forgår så hurtigt, at det er umuligt at afgøre med det blotte øje.

De almindelige ryler, som laver luftakrobatik, kommer fra Sibirien. Fuglene er på vej fra deres nordlige yngleområder til vinterkvarterene i Vesteuropa. Rylerne samler føde på Vadehavets store sandflader. Føden består af smådyr, som rylerne fanger i mudderet med deres næb. Der skal samles mange smådyr, når rylen skal "tanke op" til det videre træk sydvestover. Næbbet kører som nålen på en symaskine op og ned i mudderet. Hvis man besøger en mudderbanke efter et rylemåltid, kan man se, at mudderbanken er gennemhullet af tusindvis af rylenæb. Rylerne stikker under hvert "sting" deres næb 1-2 cm ned i dyndet. Når det er lavvandet, findes rylerne på de store sandflader. Men når det er højvandet, samles de på højvandsrastepladser, hvor de kan stå meget tæt.

I løbet af efteråret kan der i en periode opholde sig 300.000 - 450.000 almindelige ryler i landet. Langt de fleste holder til i Vadehavets spisekammer. Nogle ryler overvintrer i Vadehavet, mens andre fortsætter til De britiske Øer og Frankrig og nogle helt til Spanien og Afrika.

Almindelig ryle yngler også i Danmark. Men den danske ynglebestand, som er en anden race end dem, der kommer nordfra, er ikke ret stor. Man mener, at der ynglede 50.000 ryler i Danmark for 100 år siden. I dag er ynglebestanden kun på ca. 450 par. Nedgangen skyldes især, at våde enge i perioden er blevet tørlagt og opdyrket