Find dyr
Tema
Naturhistorier
Artikel
Skovrandøje med eget territorium
Afsnit
 
Temaer - Naturhistorier

Skovrandøje med eget territorium _ _

Af Ragna Lychau

Det er et dejligt syn, når sommerfuglene flagrer omkring mellem blomsterne på en solrig dag.
Men selv disse yndige dyr kan være hidsige - på deres egen facon!

Territoriebevidste hanner
Hos dagsommerfuglen skovrandøje er hannerne meget bevidste om deres territorier. Straks, når hannen er klækket, finder han en lille lysning eller nogle pletter med sol. Her opretter han et lille territorium, som han vogter nidkært. Han har sine bestemte poster, hvorfra han holder øje med alt, hvad der sker.

Hvis andre insekter kommer for tæt på, bliver de straks jaget væk. Og kommer der en anden skovrandøje-han forbi, er der kamp. Ejeren af territoriet flyver ud mod den indtrængende han, og så flyver de to hanner rundt i luften, mens de farer rundt om hinanden. Det ender dog næsten altid med, at den han, som havde territoriet først, vinder kampen.

Skovsommerfugl
Som navnet antyder, er skovrandøje en rigtig skovsommerfugl. Den holder især til i skovlysninger og skovbryn, men den kan også findes i tæt skov, hvis bare der er nogle små pletter med sol. Den fine sommerfugl er almindelig på Øerne og i store dele af Østjylland, men den mangler de fleste steder i Vestjylland og Nordjylland.
Den hører til den gruppe af dagsommerfugle, som kaldes randøjer. Randøjer er som regel brune og har små "øjepletter" på vingerne. Der er i tidens løb fundet 14 forskellige randøjer herhjemme, men de 7 arter ser man ikke eller kun sjældent. De er enten uddøde i dag eller sjældne gæster fra udlandet.

Græs og frugt
Skovrandøje kan godt finde på at suge nektar fra blomsterne, men det er ikke det, den helst vil have. Den vil hellere suge saft fra sårede træer - det vil sige træer, der har fået revner i barken på en eller anden måde. Overmoden frugt suger den også gerne, og den har endda græsser på menuen! Larven lever af græsser. Her i landet er den især fundet på hundegræs.

Fra april til september
Den brune sommerfugl kan ses fra april til september. De overvintrer som puppe, og de voksne sommerfugle kommer ud af puppen i april-maj. De går snart i gang med at sikre næste generation, som kommer ud af puppen i slutningen af juli. Sommerfuglene fra anden generation er på vingerne til hen i september.